Přejít na obsah

Kin-ballové mezinárodní setkání partnerských škol v Braňanech u Mostu

16. 04. 2024

V pátek 12. 4. 2024 se 17 žáků a 4 pedagogové naší školy vydali na třídenní Kin-ballové mezinárodní setkání partnerských škol, tentokráte do dosud pro nás neznámé partnerské školy v Braňanech u Mostu. 

Po cestě cca 250 km dlouhé, kterou jsme zvládli za necelé 3,5 h, jsme dorazili na místo do ZŠ a MŠ Braňany. Ubytováni jsme byli ve škole, navečeřeli jsme se a pobavili se s žáky a jejich doprovodem z partnerských škol, kterými byli žáci ze ZŠ a MŠ Braňany a ze Slovenska ze Základní a mateřské školy Maxmiliána Heľa ze Štiavnických Baní.

V sobotu nás čekalo v dopoledních hodinách přátelské sportovní útkání v netradiční odbíjené s kin-ballovým míčem. V odpoledních hodinách jsme navštívili povrchový důl Bílina, kam jsme byli vozy Tatrabusu svezeni až do nejnižšího místa lomu (s nadmořskou výškou přepočtenou na hladinu Baltského moře – 0 m n. m.), kde dochází právě k těžbě hnědého uhlí. Po nezapomenutelném zážitku z lomu a návratu do školy jsme absolvovali výstup na nedalekou výšinu, ze které jsme si mohli díky krásnému počasí prohlédnout celé blízké i daleké okolí Braňan – dobývané hnědouhelné území. Po večeři přišlo dlouhoočekávané vyhlášení vítězů turnaje, kterým se stalo naše družstvo A. Druhé místo obsadilo družstvo místních, třetí místo získalo družstvo Slováků a na krásném 4. místě skončilo naše družstvo mladších s označením B. Stejně nakonec vyhráli úplně všichni, a to skvělým přístupem ke sportu.

Večer byl věnován diskotéce, volné zábavě a různým aktivitám. V neděli po snídani jsme se rozloučili s našimi skvělými hostiteli, s žáky a učiteli z partnerských škol a se slzou v oku se vydali zpět na cestu domů ke svým blízkým, kam jsme dorazili po 12. h. polední.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy jak při sportu, tak při všech dalších aktivitách. Hostitelské škole ZŠ a MŠ Braňany patří veliké poděkování za skvěle zorganizované setkání, vstřícné přijetí, ubytování, zajištění úžasného stravování až po připravené sportovní utkání a společné aktivity. Celé setkání podpořené krásným počasím se velmi vydařilo a zúčastněným se líbilo. O tom svědčí i přiložené fotografie.