Přejít na obsah

Oznámení rodičům – stávka

22. 11. 2023

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že naše škola vstoupí dne 27. listopadu 2023 do jednodenní výstražné stávky. To znamená, že tento den  zůstane uzavřena (I. i II. stupeň, školní družina i školní jídelna). Neprotestujeme za sebe, ale za naše děti. Naše  požadavky jsou legitimní – jde nám o udržení kvality vzdělávání – a proto chceme:

  • nepřipustit snížení platů (už teď velmi nízkých) nebo dokonce rušení míst nepedagogických pracovníků, jako jsou kuchařky, uklízečky, školníci, bez kterých se žádná škola neobejde
  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy (snížení počtů pedagogických asistentů, školních psychologů, speciálních pedagogů, omezení dělených hodin) – děti se speciálními vzdělávacími potřebami (i děti nadané) přitom na školách zůstanou dál
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024

Cílem stávky je

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo vlastní vzdělávání i kvalitu prostředí, ve kterém Vaše děti tráví podstatnou část svého dne.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti dělit třídy na skupiny, zvyšování počtu žáků ve třídách i omezování volitelných předmětů.

Děkujeme Vám za pochopení, výdaje na vzdělávání totiž nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti.