Přejít na obsah

Projektový den IKAP 

13. 11. 2023

V pondělí 6. 11. 2023 se žáci 8. ročníku zúčastnili dopoledního programu připraveného v rámci projektu IKAP II na Vyšší odborné škole a střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí. 

Žáci se v rámci připraveného programu zaměřili na nácvik první pomoci s využitím tlakového čidla sady Pasco, které jim posloužilo jako kontrola správnosti prováděných úkonů. Seznámili se s fungováním a stavbou oběhové soustavy, cév a srdce a s postupy kardiopulmonální resuscitace.
Pracovali s připravenými pracovními listy, do kterých zaznamenávali získané informace. Následně vše ověřili při praktickém nácviku resuscitace. V pracovním listu na samotný závěr projektového dne nechybělo ani jeho vyhodnocení. 

Poděkování patří všem, kteří se na tomto úspěšném projektovém dni podíleli.